ร่วมขับเคลื่อน SME
ทะยานสู่การค้าระดับโลกอย่างมั่นใจ

 

TMB สนับสนุนการทำธุรกิจต่างประเทศ และมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ SME อย่างแท้จริง

เป็นพลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ให้ขยายตลาดไปทั่วโลกอย่างมั่นใจ

และเปิดช่องทางสู่ e-Commerce ระดับโลก ด้วยโซลูชั่นการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

 

สิทธิพิเศษเหนือระดับ
สำหรับสมาชิก Gold Supplier ของ Alibaba.com
เมื่อใช้บัญชี TMB SME One Bank

 
บริการทางบัญชี TMB SME One Bank ค่าธรรมเนียมปกติ สิทธิพิเศษ
โอนเงินต่างธนาคารแบบส่วงหน้า 1 วัน* (SMART Credit Next Day)
*ทำรายการก่อนเวลา 8.30 น.
12 บาท
ต่อรายการ

ฟรี
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนเงิน

เมื่อใช้ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์ TMB SME One Bank

โอนเงินภายในธนาคารแบบครั้งละหลายรายการ (Direct Credit) 15 บาท
ต่อรายการ
โอนเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน (TMB Payroll) 15 บาท
ต่อรายการ
บริการรับโอนเงินไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด จากต่างธนาคาร (BAHTNET) เข้าบัญชี TMB 100 บาท
ต่อรายการ
ฟรี
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนเงิน
ฝากเช็คต่างธนาคารข้ามเขตเข้าบัญชี TMB 0.1%
ฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าสูงสุด 365 วัน สูงสุด 1 เดือน
บริการ ฝาก ถอน โอน ภายในธนาคาร และข้ามเขต ฟรี
ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ (Bill Payment)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click และช่องทาง ATM
15 บาท
ต่อรายการ

โอนเงินด่วนต่างธนาคารผ่านช่องทาง ATM* (ORTF)
*ลูฏค้าต้องสมัครบริการบัตรเดบิตร TMB One Bank Card เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้

25 / 35 บาท
ต่อรายการ
ฟรี
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนเงิน
 
 
บริการการโอนเงินต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมปกติ สิทธิพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า 200-500 บาท

ฟรี

บริการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ* อัตราตามประกาศธนาคาร อัตราพิเศษ
 
ค่าธรรมเนียมการใช้ช่องทาง ค่าธรรมเนียมปกติ สิทธิพิเศษ
Online Banking ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการใช้ช่องทาง TMB Business Click

2,000 บาท

ฟรี
SME Mobile Banking ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการใช้ช่องทาง TMB Business Touch 500 บาท ฟรี
 
สิทธิพิเศษอื่นๆ ค่าธรรมเนียมปกติ ส่วนลด / สิทธิพิเศษ
ค่าสมาชิกประเภท
Gold Supplier บน
Alibaba.com
ค่าสมัครสมาชิกสำหรับปีแรก

เต็มจำนวน

5%

รับส่วนลดหรือฟรีค่าธรรมเนียมการต่ออายุในปีที่ 2
• ยอดทำธุรกรรมระหว่างประเทศ มากกว่า หรือ เท่ากับ 10 ลบ. ต่อปี
• ยอดทำธุรกรรมระหว่างประเทศ มากกว่า หรือ เท่ากับ 20 ลบ. ต่อปี

56,200 บาท
56,200 บาท
28,100 บาท
56,200 บาท

(ขั้นต่ำ)
การอบรม สัมมนา Exclusive SME Trade Expert Program by TMB
การตลาดออนไลน์ จาก ReadyPlanet
7,000 บาท
4,500 บาท
ฟรี
พื้นที่โฆษณาออนไลน์ พื้นที่โฆษณาใน Alibaba.com (ระยะเวลา 1 เดือน) 10,500 บาท ฟรี
เว็บไซต์ออนไลน์ ค่าจัดทำเว็บไซต์และโดเมนเนมร้านค้าออนไลน์ 5,900 บาท ฟรี
 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

1. สมัครสมาชิก Gold Supplier บน Alibaba.com กับ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และผ่านการ Verified โดย Alibaba

2. เปิดบัญชีธุรกิจ SME One Bank กับ ทีเอ็มบี (พร้อมเปิดใช้งาน TMB Business CLICK)

3. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ ที่ สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า - ส่งออก โทร. 02-676-8030 โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

• ชื่อ-นามสกุล/ชื่อบริษัท/ชื่อร้านค้า
• หมายเลขสมาชิกเว็บไซต์ Alibaba.com
• เลขที่บัญชี SME One Bank
• เลขที่จดทะเบียนการค้า
• เบอร์ติดต่อ
• อีเมล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า - ส่งออก โทร. 02-676-8030 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร และ www.tmbbank.com/AlibabaCampaign

• บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด โทร. 02-016-6955 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ www.ReadyPlanet.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ระยะเวลารับสมัครและลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560

2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก Gold Supplier บน Alibaba.com ผ่าน บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และจะต้องเปิดบัญชีธุรกิจ SME One Bank กับ TMB หรือมีบัญชีธุรกิจ SME One Bank เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าเปิดบัญชี มูลค่า 2,000 บาท ล่วงหน้า และธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษที่ สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างปรดะเทศและนำเข้า - ส่งออก โทร. 02-676-8030 และได้รับการยืนยันสิทธิจากธนาคาร โดยจะได้รับสิทธิในการใช้บริการเป็นระยะเวลา1 ปี นับจากวันที่ได้รับการยืนยันจากธนาคารแล้ว

4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก หรือส่วนลดร้อยละ 50 สำหรับต่ออายุสมาชิก Gold Suppiler ประเภท Basic บน Alibaba.com อย่างใดอย่างหนึ่ง (สูงสุดได้ไม่เกิน 56,200 บาทต่อบริษัท) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ยกเว้นค่าต่อสมาชิกในปีถัดไป (สูงสุด 56,200 บาท) เมื่อทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่านธนาคารโดยมียอดรวมตั้งแต่ 20,000,0000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป (คำนวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการสำเร็จ)

• รับส่วนลดร้อยละ 50 สำหรับค่าต่อายุสมาชิกในปีถัดไป (สูงสุด 28,100 บาท) เมื่อทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่านธนาคาร โดยมียอดรวมตั้งแต่ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป (คำนวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการสำเร็จ)

5. ธนาคารจะนับยอดการทำธุรกรรมเป็นรายเดือน และอัพเดตยอดทำธุรกรรมให้กับลูกค้าผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ทุกๆ สิ้นเดือน

6. ธนาคารจะแจ้งผลการรับสิทธิ ยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก หรือส่่วนลดร้อยละ 50 สำหรับค่าอายุสมาชิก Gold Suppiler ประเภท Basic บน Alibaba.com ผ่านอีเมลที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร 

7. ผู้รับสิทธิจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจาการโอนเงินขาเข้า โดยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เมื่อโทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษที่สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า-ส่งออก โทร. 02-676-8030

8. โปรดศึกษารายละเอียดฉบับเต็มที่ www.tmbbank.com/AlibabaCampaign


สนใจ รับคำปรึกษาได้ที่ 02-016-6955
หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง